EN SKOG SKAPAR

MÖJLIGHETER

Du bestämmer vilka

 

KANSKE Vi har redan bevisat flera gånger om, att vi måste byta strategi?

”EN SKOG AV MÖJLIGHETER – om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd” är rubriken på en fantastiskt inspirerande bok, inhandlad på en mycket inspirerande föreläsning om skog och dess otaliga möjlighet.

I boken får vi läsa om en mängd olika företagsidéer och hur man på olika sätt kan använda sig av skogens alla resurser utan att egentligen hugga ner skogen. 

Allt sätter vi mål i livet för personliga saker vi drivs av eller i vårt yrkesverksamma liv. Jag personligen brukar kalla mina mål ”Drömmar med Deadlines” då jag arbetar med mitt livsverk och blandar nytta med njutning i mitt dagliga jobb. Jag har ju bara ett liv och min plan är att lämna över en mer berikad plats till framtidens unga. 

Jag har själv inte någon stor skog, kanske 0,5ha sammanlagt, jag har med andra ord lite träd på ett berg, med blåbärsris, lingonris, trattkantareller, en myrstack, mossa och lavar, fåglar, humlor och en hel del andra spännande djur.

 

Om jag ska utnyttja min lilla miniskog till något värdefullt skall det bli något som jag som person kan stå för i denna just nu ändliga värld vi lever i, som vi själva har skapat. Jag tycker att det finns gränser för resursutnyttjande på bekostnad av biologisk mångfald och höga naturvärden.

Min miniskog ska därför efter denna fantastiskt inspirerande föreläsning och med kunskap i hur skogen behandlas i Sverige få stå orörd men vårdad, periferin skall värdesättas likväl som kantzonerna där smultron och andra spännande små växter dykt upp de senaste åren. 

Två av träden som åskan tog förra året skall få stå kvar som vackra hotell för insekter och ett par ytterligare rishögar skall installeras. Även några mindre handgjorda intektshotell skall placeras ut.

Nötträd, Nötbuskar av olika sorter tillsammans med perenna växter, läkeväxter och örter skall planteras in i skogspartiet. På olika sätt skall de få bidra till en ökad mångfald.

/ M Lewis

 

ÄR DEN SVENSKA SKOGEN I TRYGGA HÄNDER?

Om du ska köra bil i Sverige krävs det ett körkort, eftersom du ju med vårdslöst körande skulle kunna skada andra. Skall du vara med i ett jaktlag och skjuta djur krävs det en jägarexamen och licens för hur vore det att sätta ett vapen i händerna på en outbildad person? 

En nyfiken fråga stannar kvar i mig efter att jag läst boken… Hur många av dagens skogsägare (de som sitter på en av Sveriges viktigaste resurser) har en ordentlig utbildning i biologi?

Hur många har en utbildning på universitet och högskola i andra ämnen som kan vara till nytta i ett arbete som handlar om att ta hand om vår skog, värdesätta och arbeta för att öka den biologiska mångfalden, hur många ärvde skogen av sina föräldrar utan att ens behöva utbilda sig alls inför kommande uppdrag…?

 

Skogar är...

Skogar är mycket komplexa ekosystem. Tillsammans med oceanerna har de stort inflytande på klimatet på jorden. Skogar tar upp och binder stora mängder koldioxid och produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens.

För mig är skogen...

Platsen där jag växte upp. Långt från all stress och köp, slit och släng. Platsen jag vänder mig till när jag behöver svar på ”Varför”…

Platsen som gör mig hel, läker sår och hjälper mig att samla krafter att orka när sorger tynger av förlust. Lite som en kyrka utan tak.

Skogen har fantastiks energier som flödar, skogen är därför platsen jag använder mig av när jag jordar mig för nya äventyr.

M Lewis

FRAMTIDENS SKOG

Vad ger dagens skog till morgondagens människor? Eller bör frågan ställas – Vad är dagens skogsägare beredda att göra för den biologiska mångfalden och framtiden? …samtidigt som de fortsätter att kunna leva på sin skog, men kanske tvingas att tänka ”utanför boxen”…

/ M Lewis

”Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofödda i en tid ingen nu levande vet något om.

”I En skog av möjligheter söker författaren Ola Engelmark svar på hur tidlösheten och platsens värden kan guida skogens beslutsfattare att sköta skog bortom dagens tidsbundna trakthyggesperspektiv. Idag är skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och ekonomi. Det styrs av ord som omloppstid och lägsta avverkningsålder. Med detta följer konsekvenser som går ut över den biologiska mångfalden och ekosystemet. ” 

Läs mer om vad en hållbar skog kan ge

HÖGTORP GÅRD