INSPIRERA OCH LEV

HÅLLBART

för jorden och framtiden

 

På Permakultur Västergården har drömmarna deadlines. 

”Jag vill ha en vacker trädgård, en köksträdgård som ger fantastiska grönsaker, stora välmående plantor och rikliga skördar och helst till minimal insats”

Med en jord som inte håller måttet, arbetstider som gör det komplicerat att hinna vattna, rensa och hålla ohyra borta från de utplanterade grönsakerna är det svårt att skapa just den avkastningen på köksträdgården som många önskar, eller är det egentligen så svårt? 

Frågan är då, vilken kunskap, vilka tips och tricks behöver jag ha i skjortärmen för att lyckas? …och finns det genvägar? Jo, till viss del finns det ju självklart enkla insatser som kommer skapa bättre förutsättningar.  Först tänker jag att miljön jag odlar och lever av måste tas om hand, så numera är mina mål, drömmar med deadlines!

 

Att leva för och inspirera till en hållbar livsstil mot en hållbar samhällsutveckling har blivit mer och mer viktigt för mig. 

Jag och min man har just startat upp vårt livsprojekt. Ett projekt som innebär att skapa en hållbar livsstil för oss, på vår egen gård, med fokus på natur, välbefinnande och att bli mer av en producent än en konsument av naturens egna fantastiska resurser.

Jag vill också samla alla i Södermanland, alla som arbetar för en hållbar framtid, på ett och samma ställe… På så sätt blir det lätt att samarbeta, samverka och hitta likasinnade på kortare tid för oss alla som är här och arbetar mot samma mål. Kontakta mig för en dialog om du vill vara med!

/ M Lewis

 

Ta hand om din trädgård och gör den till en plats för själen och framtiden

Att leva hållbart är något som inte bara ligger i tiden och är viktigt för oss alla att fundera över, det är också något som både ger glädje och skapar energi – Om du frågar mig.  Jag brinner för tanken att skapa en berikad plats till mina barn och barnbarn att förvalta. En plats där periferin och kantzoner värderas och biologisk mångfald får växa sig stark. Där vi arbetar med naturen och dess design för att skapa naturliga kretslopp och berika jordens struktur.

Permakultur

Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer.

Skogsträdgård

En skogsträdgård är ett odlingssystem där vi som skapar den försöker efterlikna det naturliga sättet för naturen att arbeta. Vi försöker efterlikna de ekosystem som redan finns i skogar, lundar eller ett skogsbryn nära dig. Skogsträdgården domineras av perenna (fleråriga) växter och kännetecknas av en design i olika skikt, där växter ovan jord och kretslopp under jord stöttar varandra på olika sätt.

Med hjälp av den specifika designen kan växterna utnyttja det infallande solljuset, resurser i form av vatten och näringsämnen på ett optimalt sätt.

Till skillnad från skogen och de naturliga ekosystemen man kommer i kontakt med där är skogsträdgården fylld av växter som människan själv har valt för att de på något sätt gynnar livskvalitén för personen som skapar skogsträdgården. det kan vara växter så som frukt- och nätträd, bärbuskar, fleråriga grönsaker, spännande och goda perenna örter m.m.

Permakultur Västergården

Permakultur Västergården ligger i byn Västra Granhed strax utanför Hälleforsnäs i Katrineholms kommun i hjärtat av Södermanland. Vi bedriver lantbruk i liten skala och försöker vara så självförsörjande som möjligt.

Målet är att utveckla Västergården till en kretsloppsanpassad, självhushållande samt matproducerande gård med öppen verksamhet och samtidigt vara platsen för återhämtning, njutning och livskvalité för familjen som bor på gården.

Gården skall producera stor del av familjens mat samtidigt som vi önskar kunna sälja överskottet. Västergården skall utvecklas till att vara en läroplats Onsite och Online för alla som vill lära sig om permakultur, skogsträdgårdsodling, kretslopp, småskalig matproduktion, självhushåll samt uppbyggnad av matjord.

Gården skall inspirera omgivningen till en hållbar livsstil och ökad biologisk mångfald mot en hållbar samhällsutveckling.

För jorden och framtiden

”Det är viktigt att använda kantzoner och värdesätta periferin. Det är här den biologiska mångfalden som är så viktig att arbeta för spirar. På Permakultur Västergården skapas samspel och jordens resurser tas om hand för att skapa nytta i hållbara odlingar”

”Samspel, delad glädje, kommunikation och kunskapsutbyte är en del av de saker som gården skapat och fortsätter att skapa. Tillsammans inspirerar vi till en hållbar livsstil mot en hållbar samhällsutveckling.”

”Att skapa nytta på flera plan i naturen är viktigt för oss. Vi värdesätter därför permakulturdesign som ligger till grund för den Skogsträdgården vi skapar, på Permakultur Västergården – för jorden och framtiden.” 

Mer om oss och vår gård

Permakultur Västergården