INNOVATION I

GRANHED

MED SOLEN SOM RESURS

 

Uppfinnaridéerna som skapar nya möjligheter för fler att leva hållbart 

Leif Strand i Granhed i Katrineholms kommun driver ”Innovation i Granhed sedan 2009. Ett företag med fokus på hållbarhet.

Företaget erbjuder idag ”Solved Energy Systems” som är benämningen på ett komplett energisystem.

Ett koncept för framtiden för alla som vill leva mer hållbart på förnybara resurser.

 

 

 

Nu öppnas även möjligheterna för er som är intresserade att ta del av konceptet och lära er mer om vilka möjligheter som finns och hur man behöver planera för dessa.

Guidade turer kommer att genomföras hos Innovation i Granhed med ett gediget program som innefattar bland annat;

  • ”Fastbränsleeldning” med vedpanna
  • Solpaneler för varmvatten
  • Solceller för elproduktion
  • Eldriven personbil

Besök Innovation i Granhed för info om priser och bokning.

 

Det är tack vare solen jag känner mig rik

 

”Det är tack vare solen jag känner mig rik” säger Leif och berättar att de under sommaren 2012 monterade tio paneler med en total effekt på 1950 watt på sitt hus i Granhed.

Ett par år senare under hösten 2014 kompletterades installationen med ytterligare tio paneler vilket gör den totala effekten 4 kW (4000 watt).

Sedan starten 2012 har det producerats ca 16000 kwh, vilket under åren har medfört att elräkningarna varit extremt låga, där minusräkningar på el-fakturan är ett faktum trots att vi laddar elbilen hemma.

 

HÅLLBAR LIVSSTIL

”Tänka att solen når oss även de dagar när vi inte riktigt ser att den är där.”

”Solved Energy Systems Vedhållare 2 – De gånger vi behöver hjälpa solen på traven med travar.” 

”Solved Energy Systems Vedhållare 1 – Det smarta sättet att hålla ett helt system levande med förnybara resurser. ” 

SOL SKAPAR KÄNSLAN AV RIKEDOM

INNOVATION I GRANHED